MI SMO ELMOD!

ELMOD inženjering d.o.o., firma sa sedištem u ul. Južni Bulevar br.144 u svom delokrugu rada bavi se inženjeringom, projektovanjem i izvođenjem svih vrsta radova na elektronergetskim objektima srednjeg i visokog naponskog nivoa do 110 kV.

Uža specijalnost su izgradnja, održavanje i remonti trafo stanica 110/35/X kV, dalekovoda 10 (20) kV, 35 kV i 110 kV naponskog nivoa, održavanje distributivne mreže i javne rasvete.

ELMOD Inženjering d.o.o. bavi se nabavkom, prodajom i ugradnjom sve vrste opreme neophodne za izgradnju i normalno funkcionisanje elektroenergetskih objekata.

ELMOD Inženjering d.o.o. zapošljava prvenstveno stručnjake elektro struke, elektro inženjere, ovlašćene servisere, elektrotehničare i elektromontere.

Iza nastanka i funkcionisanja ELMOD Inženjering doo stoje njihovi osnivači i njihovo veliko iskustvo stečeno radom u dve najveće domaće firme iz obasti energetike MINEL i ENERGOMONTAŽA.

NAŠA MISIJA

 • Svoju misiju ELMOD Inženjering ostvaruje pružanjem usluga u okviru svoje delatnosti, tako što zadovoljava
  zahteve i potrebe svojih kupaca, vodeći istovremeno računa o potrebama vlasnika i zaposlenih, unapređenju
  procesa rada i poboljšanju kvaliteta života u društvenom i prirodnom okruženju.

NAŠA VIZIJA

 • Naša vizija je da budemo sinonim za preduzeće koje konstantno postavlja više standarde kako u oblasti
  poslovanja, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i
  kreira.

POSEDUJEMO licence:

Licence nadležnog Ministarstva

 • licencu za projektovanje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV (P061E1)
 • licencu za projektovanje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV (P062E1)
 • licencu za izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV (I061E1)
 •  licencu za izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV (I062E1)

Licence inženjerske komore

 • za izradu tehničke dokumentacije za elektroenergetske objekte ( licence 351 i 350 )
 • za izradu tehničke dokumentacije za  telekomunikacione mreže i sisteme ( licenca 353 )
 • za izradu tehničke dokumentacije za   elektroenergetsku efikasnost ( licenca 381 )
 • za izgradnju elektroenergetskih objekata ( licence 451 i 450 )
 • za izgradnju   mreža i sistema ( licenca 453 )

NAŠI PARTNERI

DETALJAN SPISAK NAŠIH PARTNERA

 • PD za podvodnu eksploataciju uglja „RUDNIK KOVIN“ A.D. KOVIN
 • MESSER Tehnogas AD – BEOGRAD
 • J.P. za urbanističko I Prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
 • LAZETA D.O.O. LOZNICA
 • “DALEKOVOD”  ZAGREB
 • ATM BEOGRAD
 • TRACE GROUP HOLD PLC OGRANAK BEOGRAD
 • Javno vodoprivredno preduzeće „ Srbijavode“ Beograd
 • RS MO VOJNOTEHNIČKI INSTITUT, Beograd
 • VEMES IVANJICA
 • ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO
 • “SOKO ŠTARK” – ATLANTIK GRUPA
 • ELEKTROISTOK IZGRADNJA D.O.O. BEOGRAD
 • DNP INŽENJERING D.O.O NOVI SAD
 • PIN TEHNIK D.O.O. BEOGRAD
 • INSTITUT DEC ZRENJANIN
 • VINCI TERNA CONSTRUCION JV DOO BEOGRAD
 • ALSTEF AUTOMATION SAS FRANCE

Niste sigurni koji tip usluge je optimalan za vaš projekat ?

Najčešće postavljana pitanja

Kompanija Elmod inženjering poseduje sertifikate: ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 – Sistem menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Elmod inženjering poseduje: licencu za projektovanje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV (P061E1), licencu za projektovanje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV (P062E1), licencu za izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV (I061E1) i licencu za izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV (I062E1) za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo. Naši zaposleni poseduju sve potrebne licence za izradu tehničke dokumentacije za elektroenergetske objekte ( licence 351 i 350 ),  telekomunikacione mreže i sisteme ( licenca 353 ) i  za energetsku efikasnost ( licenca 381 ) kao i licence za izgradnju elektroenergetskih objekata ( licence 451 i 450 ) i telekomunikacionih mreža i sistema ( licenca 453 ).

Naš tim je već jako prepoznatljiv po uspešno izvršenim remontima objekata 110 kV naponskog nivoa ali radimo i remonte postrojenja i dalekovoda do 400 kV naponskog nivoa . Takođe moramo da spomenemo da imamo dosta uspešnih referenci u održavanju i remontima srednjenaponskih postrojenja i dalekovoda

Sa zadovoljstvom možemo da se pohvalimo izradom ormara zaštite za VN trafostanice za kompanije Siemens , TENT, ABB,…..

Naši zaposleni koji rade na poslovima održavanja dalekovoda su prošli obuku i naravno prošli su lekarske preglede za rad na visinama , a mi ujedno posedujemo svu neophodnu opremu i mehanizaciju da te poslove samostalno izvršimo.

Imate dodatna pitanja ?     Pitajte Sada