Međunarodni sertifikati kao garant kvaliteta !

Međunarodni sertifikati dokazuju naš pristup biznis logici i služe nam, uz naše iskustvo i konstantnu edukaciju  kao garant kvaliteta usluga koje nudimo našim klijentima.

Nikola Jovićević  

dipl.inž. elektrotehnike

direktor

EMS-36 2021
OH&S-05 2020
QMS-64 2021
Završenih projekata
Klijenata širom regiona
Naša mehanizacija i oprema
Ljudi u timu

Usluge koje nudimo

ELMOD INŽENJERING je kompanija koja pre svega vodi računa o zahtevima svojih kupaca u pogledu kvaliteta usluga i naravno cene.

Od nas možete očekivati vrhunski kvalitet i visoku stručnost našeg tima pred kojim ne postoji ni jedan dovoljno veliki izazov koji nismo spremni da preuzmemo.

Budite uvereni da će u saradnji sa nama vaši projekti biti završeni na najkvalitetniji način i u najkraćem roku.

 Uz naše iskustvo i konstantnu edukaciju kao garant vašeg poverenja, pogledajte šta su neki od zadovoljnih kupaca rekli  o nama!

NAJČEŠĆA PITANJA

Kompanija Elmod inženjering poseduje sertifikate: ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 – Sistem menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Elmod inženjering poseduje: licencu za projektovanje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV (P061E1), licencu za projektovanje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV (P062E1), licencu za izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV (I061E1) i licencu za izvođenje
elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV (I062E1) za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo. Naši zaposleni poseduju sve potrebne licence za izradu tehničke dokumentacije za elektroenergetske objekte ( licence 351 i 350 ),  telekomunikacione mreže i sisteme ( licenca 353 ) i  za energetsku efikasnost ( licenca 381 ) kao i licence za izgradnju elektroenergetskih objekata ( licence 451 i 450 ) i telekomunikacionih mreža i sistema ( licenca 453 ).

Naš tim je već jako prepoznatljiv po uspešno izvršenim remontima objekata 110 kV naponskog nivoa ali radimo i remonte postrojenja i dalekovoda do 400 kV naponskog nivoa . Takođe moramo da spomenemo da imamo dosta uspešnih referenci  u održavanju i remontima srednjenaponskih postrojenja i dalekovoda

Sa zadovoljstvom možemo da se pohvalimo izradom ormara zaštite za VN trafostanice za  kompanije Siemens , TENT, ABB,….

Naši zaposleni koji rade na poslovima održavanja dalekovoda su prošli obuku i naravno prošli su lekarske preglede za rad na visinama , a mi ujedno posedujemo svu neophodnu opremu i  mehanizaciju da te poslove samostalno izvršimo.

Šta nas izdvaja od drugih?

Naš tim je tu uvek uz vas da da najbolja idejna rešenja – projekte u skladu sa vašim zahtevima i prema evropski i domaćim propisima, kao i izradu kompletne tehničke dokumentacije u skladu sa našim zakonom o planiranju i izgradnji elektroenergetskih objekata. veliko iskustvo, broj uspešno izvršenih projekata i međunarodno priznati sertifikati kao garant kvaliteta.

Dalekovodi
Održavanje
Sveže ideje
Projektovanje

POstavite nam pitanje

Elmod Inzenjering, Lazarevacki drum 12C Beograd Srbija
Elmod Inženjering, kapetana Miodraga Miletića 2, Beograd, Srbija
Elmod Inženjering, Kninska12, Leštane, Beograd, Srbija