Upoznajte naš tim !

Od osnivanja ELMOD Inženjering d.o.o. svake godine povećava obim poslovanja i proširuje svoju delatnost pa u skladu sa tim povećava i broj zaposlenih i saradnika, sa kojima realizuje ugovorene poslove.

Naš tim čine ljudi sa velikim iskustvom,  a koji u nove projekte ulaze sa velikom energijom i entuzijazmom da svojim radom dokažu poslovnim saradnicima da su izabrali pouzdanog partnera. Stručnost, posvećenost i entuzijazam su karakteristike svakog zaposlenog.

Naš tim se sastoji od visoko edukovanih  ljudi koji već godinama stiču veliko iskustvo u održavanja, izgradnji i projektovanju  elektroenergetskih objekata. U okviru našeg tima postoji i sekcija koja se bavi sigurnošću i bezbednosti naših ljudi na radu koju još pospešujemo i konstantnom edukacijom iz oblasti energetike.

Završenih projekata
Klijenata širom regiona
Naša mehanizacija i oprema
Ljudi u timu